Door op "Aanvaarden" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

🍪

Privacybeleid

Privacy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van HLO Branding Agency aan gebruikers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten.

1. Algemeen

HLO Branding Agency betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de op de website aangeboden informatie. HLO Branding Agency kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, volledig en actueel is. Vastgestelde documenten van de vereniging, zoals een jaarverslag en de gedragscode, zijn rechtsgeldig. Overige informatie op of via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hieraan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.

2. Links van en naar andere websites 

Op deze website staan links naar externe websites en providers. HLO Branding Agency is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen, noch voor aanbieders die zijn gekoppeld aan de website van HLO Branding Agency.

3. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht van deze website en alle informatie daarop berust bij HLO Branding Agency of bij derden, die deze (beeld)materialen met hun toestemming aan HLO Branding Agency ter beschikking hebben gesteld. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van HLO Branding Agency van de website (en onderdelen daarvan) afgeleid beeldmateriaal, al dan niet elektronisch te kopiëren of openbaar te maken.

4. Privacyverklaring

HLO Branding Agency hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HLO Branding Agency houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit doel en het soort persoonsgegevens zijn opgenomen in deze privacyverklaring. Het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens blijft uitsluitend beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en/of verwerkt. Er zijn passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is ter verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en het is onze bedoeling u hierover te informeren en te respecteren. Google Analytics registreert uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Hiermee meten we hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van cookies en bezoekers van de website wordt gevraagd deze te accepteren.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

HLO gebruikt uw persoonsgegevens om u de dienst te verlenen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Verder gebruiken we de informatie om jou en andere gebruikers van onze website beter te leren kennen. Ons gebruik kan onderzoeken, statistieken en analyses omvatten om producten, diensten en technologieën te verbeteren, evenals om u marketinginhoud en aanbiedingen te tonen die zijn afgestemd op uw interesses. We sturen u dit marketingmateriaal via e-mail of andere technologieën (als u hebt verzocht om dergelijk materiaal te ontvangen). U kunt lezen of wij cookies gebruiken op onze website, en zo ja, welke cookies en voor welke doeleinden: Cookies
Uw persoonsgegevens worden door HLO Branding Agency verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om deel te kunnen nemen aan HLO Branding Agency ' activiteiten.
Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor het verzenden van specifieke professionele e-mails, afhankelijk van het vakgebied.

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Achternaam prefix(es); Achternaam; E-mailadres; Telefoon nummer; Functietitel en organisatie.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken delen. We kunnen ze bijvoorbeeld delen met leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te helpen zoals hierboven beschreven. We zullen de informatie delen voor zover en voor zover nodig om ons in staat te stellen u de door u gevraagde service te verlenen. 

Bewaartermijn

HLO Branding Agency bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel wettelijk verplicht is. Deelname aan activiteiten wordt gearchiveerd voor gebruik in afgesproken vervolgactiviteiten en voor eventuele interne evaluatiedoeleinden. HLO Branding Agency bewaart uw gegevens niet langer dan twee jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens HLO Branding Agency van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht deze als vertrouwelijk te beschouwen.

• Op al onze systemen is een gebruikersnaam en wachtwoord beleid van kracht.
• Van de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In de praktijk is het niet mogelijk om 100% beveiliging te bieden en daarom kunnen we niet garanderen dat de informatie volledig is beschermd tegen iemand die erin zal slagen de beveiligingsmaatregelen te omzeilen en toegang te krijgen tot de gegevens. U verstrekt uw gegevensgegevens dus op eigen verantwoordelijkheid.  

Als HLO Branding Agency zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het lezen van onze privacyverklaring of meer algemene vragen of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via creative@hlobranding.com. Op dit adres kunt u ook contact met ons opnemen als u inzage wilt in de gegevens die wij van u bewaren of deze wilt laten corrigeren of verwijderen.

Wijzigingen

We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. HLO Branding behoudt zich het recht voor om dit beleid bij te werken en te wijzigen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u via deze website of per e-mail informeren. U kunt de versie van dit beleid die op elk moment van kracht is op onze website vinden. Herzien: 03 februari 2022.

Klachten

Neem contact met ons op als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U behoudt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); de toezichthoudende autoriteit voor privacy.

Cookie

Onze website gebruikt cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Gebruikte cookies:

PHPSESSID: niet volgen, verloopt wanneer de actieve sessie wordt gesloten.
• taal: niet bijhouden, onthoudt de geselecteerde taal voor een volgend bezoek. verloopt is 1 maand
• bekeken_cookie_policy: onthoudt de instellingen voor toestemming voor cookies.

Ingesteld door Google Tag Manager en Google Analytics: _ga,_gcl_au,_gid.

Hoe voorkom je dat cookies worden geplaatst? Het uitschakelen van cookies heeft alleen effect op het apparaat waarop je ze uitschakelt. Als u meer dan één apparaat gebruikt, moet u de acties herhalen om cookies uit te schakelen.
Hoe cookies uit te schakelen: Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome.

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit hoe HLO Branding Agency ("HLO", "Wij", "Ons") cookies gebruikt op onze Website

Cookiebeleid voor HLO

HLO spant zich in om een transparante website aan te bieden met de inhoud die voor u het meest relevant is. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij technologieën die informatie kunnen verzamelen, verwerken en sorteren over hoe u en andere bezoekers www.hlobranding.com ("De Website") gebruiken.

Het gebruik van cookies door Noma kan de verwerking van uw persoonlijke gegevens inhouden, en wij raden u daarom aan ook ons privacybeleid te lezen.

Door gebruik te maken van de Website accepteert u dat HLO cookies gebruikt zoals hieronder beschreven, tenzij u in uw browser heeft aangegeven dat u geen cookies wilt ontvangen.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website op de harde schijf van uw computer, smartphone of ander elektronisch apparaat plaatst. Cookies bevatten informatie die de Website onder meer kan gebruiken om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken.

Wanneer u de Website bezoekt, zult u automatisch een of meer cookies ontvangen. Sommige cookies worden door ons geplaatst, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst.

2. Waarom gebruikt HLO cookies?

HLO gebruikt verschillende soorten cookies om u een optimale gebruikerservaring en service te bieden, wanneer u de Website gebruikt. Wij gebruiken cookies ook om een basis te verzamelen voor het optimaliseren van het verkeer op de Website en tussen andere websites. Zie hieronder voor meer informatie over de doeleinden van ons gebruik van cookies.

3. Cookies van derden

Niet alleen HLO kan cookies op de harde schijf van uw computer, smartphone of ander elektronisch apparaat plaatsen, wanneer u de Website bezoekt. [Voorbeeld: Gebruikersgerelateerde statistieken worden verzameld via de cookie analytics.js. De cookie verzamelt informatie over de locatie van uw apparaat op basis van het IP-adres, welke pagina's u bezoekt op de Website, alsmede hoe lang u daar verblijft. Deze kennis wordt door Noma] gebruikt om de Website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te geven. Wij gebruiken systemen van Google Analytics en Google User Content].

4. Andere cookies van derden

Het is ook mogelijk om andere diensten van derden te gebruiken op de Website, deze diensten kunnen ook cookies gebruiken. U kunt ervoor kiezen om cookies van derden te blokkeren in uw browser - zoals hieronder vermeld. Er kunnen functies op de Website zijn die u niet kunt gebruiken als u ervoor kiest om cookies van derden in uw browser te blokkeren. U zult een foutmelding ontvangen waarin staat hoe u uw instellingen voor cookies van derden kunt wijzigen, zodat u de gewenste acties kunt voltooien.

Leadinfo
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

5. Tijdelijke en permanente cookies

Er zijn in principe twee soorten cookies, "tijdelijke" cookies en "permanente" cookies. De tijdelijke cookies zijn gekoppeld aan het huidige bezoek aan de Website en worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies daarentegen worden op uw apparatuur opgeslagen. Permanente cookies wissen zichzelf na een bepaalde periode, maar worden bij elk bezoek aan de Website vernieuwd.

6. Hoe kan ik cookies vermijden en verwijderen?

Indien u niet wilt dat HLO cookies op uw apparatuur plaatst of uitleest, heeft u de mogelijkheid om in uw browser cookies uit te schakelen, waarbij u kunt kiezen welke cookies moeten worden toegestaan, geblokkeerd of verwijderd. Als gebruiker dient u zich ervan bewust te zijn dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert indien u cookies verwijdert of blokkeert.

Als u de cookies die al op uw apparatuur staan wilt verwijderen, en u gebruikt een PC en een nieuwere browser, dan kunt u CTRL + SHIFT + DELETE tegelijkertijd indrukken. Als deze sneltoets niet werkt, kunt u de ondersteuningspagina's voor de meest gebruikte browsers hier vinden: Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome.

7. Welke cookies gebruikt HLO en voor welke doeleinden?

Hieronder staan de cookies die wij op de Website gebruiken, alsmede het doel of de doelen voor het gebruik van de cookies:"

Gebruikte cookies:

PHPSESSID: not tracking, expires when the active session is closed
language: not tracking, remembers the selected language for a next visit. Expires in 1 month.
viewed_cookie_policy: remembers the cookie consent settings.

Ingesteld door Google Tag Manager en Google Analytics: _ga,_gcl_au,_gid.

How to prevent cookies from being placed? Disabling cookies only has an effect on the device on which you disable them. In case you use more than one device you will have to repeat the actions to disable cookies.
How to disable Cookies: Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome.